Privacybeleid

Privacybeleid

Stichting Missie Gura vindt het van groot belang dat persoonlijke gegevens zorgvuldig worden behandeld en beveiligd. Daarom houden wij ons aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle activiteiten van Stichting Missie Gura.

Verantwoordelijke in de zin van de wet

Stichting Missie Gura is in de zin van de wet de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat Stichting Missie Gura de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten.

Verwerking en doeleinden van persoonsgegevens

Als je onze website bezoekt, informatie aanvraagt via onze website en/of zich bij ons aanmeldt, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan registreren wij jouw persoonsgegevens. Stichting Missie Gura verwerkt jouw persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals

  • om contact met je te kunnen opnemen;
  • om je onze Missie Gura Updates en Gebedsbrieven te sturen;

 

Verder gebruiken wij jouw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van achterban, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Stichting Missie Gura te vergroten.

Stichting Missie Gura verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, zoals voor- en achternaam, e-mailadres en interactiegegevens (bijvoorbeeld via cookies op de website of informatie die wordt ontvangen wanneer je contact met ons opneemt).

Stichting Missie Gura verzamelt persoonsgegevens direct bij jou.

Het aan- en afmelden voor nieuwsbrieven

Stichting Missie Gura biedt Updates en Gebedsbrieven waarmee onze donateurs, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over de werkzaamheden van onze stichting. In deze nieuwsbrieven kunnen oproepen gedaan worden voor gebed, financiële of praktische ondersteuning. Jouw e-mailadres wordt alleen met je expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrieven wordt niet aan derden verstrekt.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Stichting Missie Gura deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacybeleid en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

Jouw persoonsgegevens worden niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden voor commercieel gebruik.

Stichting Missie Gura verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Stichting Missie Gura bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn, maar ten minste zolang als specifieke regelgeving vereist.

Beveiliging

Om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting Missie Gura passende beveiligingstechnologie toe. Stichting Missie Gura heeft daarnaast organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Website en Cookies

Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden zoals de door een bezoeker meest gevraagde pagina’s. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Daarnaast maken wij op onze website gebruik van cookies om het gebruik van de website voor u makkelijker te maken. Een cookie is een klein bestandje dat, bij bezoek aan de website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de website bezoekt. Het is dan mogelijk om de website speciaal op jou in te stellen.

Je kunt in jouw browser cookies buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor je gebruik van de website. Het gevolg kan echter zijn dat bepaalde onderdelen minder of niet meer toegankelijk voor je zijn.
Op de website van Stichting Missie Gura kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Stichting Missie Gura behorende, websites. Stichting Missie Gura kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Lees hiervoor het Privacybeleid, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om geanonimiseerde overzichten te maken van het bezoekersverkeer op onze website en mogelijk om te bepalen hoe effectief onze advertenties zijn. Google Analytics gebruikt hierbij cookies om gegevens over het website bezoek bij te houden.

Bij de inrichting van Google Analytics hebben we de volgende privacy bevorderende maatregelen genomen:

  • Een verwerkersovereenkomst is afgesloten met Google.
  • Google Analytics mag jouw IP-adres alleen geanonimiseerd verwerken.
  • De ‘Gegevens delen’ opties van Google Analytics zijn uitgezet, waardoor verzamelde informatie niet gedeeld wordt met Google of andere partijen.

Jouw privacy rechten

Je kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Missie Gura. Je kunt ons ook verzoeken om jouw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting Missie Gura nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals de wettelijke bewaartermijnen. Indien de verwerking van jouw gegevens berust op toestemming, dan kunt je deze te allen tijde intrekken. Je kunt telefonisch contact met ons opnemen op telefoonnummer 06-47928737 om je verzoek of vragen te bespreken.
Indien je een schriftelijk verzoek m.b.t. privacy gerelateerde zaken wilt indienen, dan kunt je dat richten aan:

info@missiegura.nl

of

Stichting Missie Gura 
t.a.v. webmaster

Stefan cel Mare 59, Gura Humorului, 725300 Suceava. Roemenië

Je ontvangt dan zo snel mogelijk antwoord.

Houdt er rekening mee dat het verstrekken van een kopie van een legitimatiebewijs nodig kan zijn om jouw identiteit te controleren. Het is van belang dat je, indien je een kopie van jouw legitimatiebewijs verstrekt, het BSN en het document identificatienummer onleesbaar maakt.

Je bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van jouw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Vragen

Heb je naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons Privacybeleid? Neem dan gerust contact met ons op. Je kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken, ons bellen, of een brief sturen naar bovengenoemd adres.

Dit Privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op: 21-09-2022

Stichting Missie Gura behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacybeleid. Je bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacybeleid.

Deel en help ons helpen
Powered by Wolters web services | Copyright © 2024 Missie Gura