God’s liefde, licht en leven voor Gura Humorului (Roemenië)- Homepage

De Grote Verbouwing!

Voor informatie klik op de afbeelding hieronder

Missie Gura: Gods liefde, licht en leven delen, beginnend met Roemeense kinderen

Visie

Wij verlangen ernaar dat de samenleving in Gura Humorului en omgeving zich zal gaan kenmerken door geestelijke, sociale en fysieke ontwikkeling. Dat de mensen, beginnend bij de kinderen, een leven leiden vanuit een herstelde relatie van liefde met God.

Missie

Wij willen de liefde van God voor deze samenleving vormgeven door middel van educatieve programma’s, sociale hulp en diverse activiteiten.

Stichting Missie Gura

helpt kinderen en jongeren, maar ook mensen die in armoede leven, in de stad Gura Humorului en omgeving, in Noordoost Roemenië. Tot 2019 toe deden we dat in de vorm van Vakantie Bijbel Clubs 1-2 keer per jaar, maar er was meer nodig. In deze stad komen veel van de ca. 4.000 kinderen en jongeren uit (economisch) gebroken gezinnen. Hun schooldagen zijn kort en de vakanties bijzonder lang. Ook zijn er weinig gratis na- en buitenschoolse faciliteiten. Een pittige start van hun leven zonder al te veel perspectief.

Mozaic din Viață

Om naast de Vakantie Bijbel Clubs ook structurele hulp te bieden aan kinderen, jongeren en hun gezinnen worden  de plannen steeds concreter. Sinds juli 2022  bestaat onze Roemeense Asociațiă  ‘Mozaic din Viață’. Hiermee voldoen we aan de wet- en regelgeving in Roemenië en kunnen we aan de slag met deze projecten.  Ook gaan we hulp aanbieden aan ouderen en zieken als onderdeel van het werk van ‘Mozaic din Viață’.

Paul en Daphne hebben een gebouw gekocht en stellen dit ter beschikking aan Asociatia Mozaic din Viata, om te gebruiken voor diverse projecten. Eerst moet dit echter een grote renovatie ondergaan, maar het bijgebouw erachter is reeds gerenoveerd, dankzij de succesvolle Club van 100 – actie en is het nu een workshop-, kook- en leslokaal geworden. binnenkort hopen we te starten met een wekelijks programma: Diverse creatieve workshops starten, waaronder houtbewerking, koken en bakken, knutselen enz. Een ander belangrijk onderdeel: De maandelijkse Kinder Bijbel Club. In de toekomst willen we starten met De After School, om kinderen met een achterstand te leren lezen, schrijven en rekenen en na de renovatie met een Kleuterschool.

Jaarlijks is er de Zomer Vakantie Bijbel Club (VBC) en in de planning ook mogelijk een Kerst/Winter VBC.

Steun ons werk!

NL15 INGB 0007 7030 05 t.n.v. Stichting Missie Gura

onder vermelding van de bestemming van je gift. Bedankt!

ANBI-Stichting Missie Gura

Ons volgen?

Meld je aan onder aan de site om onze UPDATE per mail te ontvangen, en klik bovenaan in het menu op UPDATES, om in het archief te kijken.

Geef en steun Missie Gura

Geef en steun Missie Gura

Voor de stichting en haar werk is gebed de basis, het startpunt. Van daaruit doen we alles wat we kunnen. Het allereerste gebed luidde 6 jaar geleden, toen we nog niet wisten van een missie: ‘Heer, we zijn niet geschikt maar wel beschikbaar.’ 
Zonder gebed is er geen Missie Gura. Bid je mee?
 

U kunt ons verder op weg helpen met een donatie, dat zult u begrijpen. Om de besteding van een donatie doelgericht te maken, splitsen we deze in vier opties:

• Een gift voor ons nieuwe gebouw (verbouwing en gebruiksklaar maken) • Ondersteuning van Paul & Daphne • De komende Zomer Vakantie Bijbel Club en de Kinder- en Tienerprojecten • Of een algemene gift die de stichting naar eigen inzicht mag besteden. Stichting Missie Gura heeft de ANBI-status. 

Help ons helpen?

Help ons helpen en doneer voor het verbouwing gebouw, Paul & Daphne, Kind en tienerprojecten of Algemeen. zie hieronder voor meer informatie over onze doelen en projecten.

NL15 INGB 0007 7030 05 t.n.v. Stichting Missie Gura onder vermelding van de bestemming van je gift. Bedankt!

Onze doelen

Club van 100 • Renovatie van de workshop- en lesruimten

Gebouw - verbouwingskosten

100% van het gebouw, dat aan de missiewerk ter beschikking wordt gesteld, is in het bezit van Paul en Daphne en kunnen we beginnen met de verbouwing. Maar eerst gaan we aan de slag met fondsenwerving. Het wordt een prachtig stuk ‘gereedschap’ om Gods werk voor de kinderen in Gura onderdak te gaan bieden. Geeft u ook? 

Binnenkort kunt u hier meer informatie vinden over de plannen. 

Paul & Daphne Wolters

Medio februari 2019 zijn Paul & Daphne verhuisd naar Gura Humorului om in het  pand te werken en te wonen. Ze initiëren, coördineren en faciliteren het missie-werk. Help mee om hen ook financieel de handen vrij te krijgen voor hun werk; denk aan een (kleine) maandelijkse ondersteuning.

 

Heb je vragen of een opmerking? Neem dan contact met ons op.

 

  Stichting Missie Gura- ANBI status

  Stichting Missie Gura ANBI status

  Stichting Missie Gura voldoet aan de ANBI status eisen: De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s.

  ANBI-Stichting Missie Gura

  Dit betekent voor ons als Stichting Missie Gura dat wij moeten voldoen aan publicatie van door de Belastingdienst bepaalde gegevens. Voor jou betekent het dat meer zichtbaar wordt wat wij doen, hoe wij het doen, hoe wij met onze financiën omgaan etc.

  Tenaamstelling:

  Stichting Missie Gura

  RSIN: 8573 13 976

  KvK: 68127200

  Ingangsdatum ANBI status: 21-02-2017

  Emailadres: info@missiegura.nl

  Postadres:

  Stichting Missie Gura

  Paltrokmolen 6, 8311 BK, Espel

  Telefoon:

  (06) 219 67 610  Paul Wolters (Veldwerker)

  (06) 505 565 79  Kees de Vries (penningmeester)

  Bestuurssamenstelling:

  Peter Bas Oosthoek, Voorzitter

  Kees de Vries, Penningmeester

  Margreet Baak, Secretaris

  Arie de Vries, Algemeen bestuurslid

  Paul Wolters, Algemeen bestuurslid– zonder stemrecht bij financiële zaken

  Hoofdpunten Beleidsplan 2023 – 2025 Stichting Missie Gura

  • Visie: Wij verlangen ernaar dat de samenleving in Gura Humorului en omgeving zich zal gaan kenmerken door geestelijke, sociale en fysieke ontwikkeling. Dat de mensen, beginnend bij de kinderen, een leven leiden vanuit een (herstelde) relatie van liefde met God.
  • Missie: Wij willen de liefde van God vormgeven door middel van educatieve programma’s, sociale hulp en diverse activiteiten om de lokale gemeenschap te ondersteunen.
  • Primaire doel: Wij geven Gods roeping gestalte in de vorm van, zowel praktische-, als geestelijke hulp, met name gericht op kinderen. Het primaire doel is om voornamelijk kansarme kinderen een zo goed mogelijke start van hun leven te geven.
  • Secundaire doel: praktische en geestelijke steun bieden aan degenen in en rondom Gura Humorului die het nodig hebben: de allerarmsten, de verstotenen, de zieken, eenzamen en vluchtelingen.
  • Gemeenschapsvorming: Wij stimuleren liefdevolle bewogenheid en gemeenschapsvorming, die beiden een instrument zijn in het maken van een ‘mozaïek van het leven’.
  • Stichting Missie Gura zorgt voor het werven van fondsen in NL om zo het werk van de Roemeense stichting, ‘Asociația Mozaic din Viață’ (Mozaïek van het Leven), mogelijk te maken.
  • Gebouw: Om het werk van Mozaic din Viață mogelijk te maken, wordt het gebouw aan Strada Stefan cel Mare 59 in Gura Humorului geschikt gemaakt. In 2023 zal de renovatie van het gebouw plaatsvinden olv een ervaren architect. Voor de renovatie is een lening ontvangen van vrienden van de stichting. Voor het terugbetalen van de renovatielening, wordt donateurs aangeboden om gebruik te maken van de Periodieke Gift, de speciale ANBI-regeling van de Belastingdienst.
  • Geplande activiteiten:

   • Begin 2024 wordt er in het gerenoveerde pand een geaccrediteerde Roemeense kleuterschool geopend. Zo kunnen wij de kinderen een zo goed mogelijke start in het leven te geven.
   • After Schoolprogramma: op verschillende vormen wordt bij- en nascholing aangeboden voor schoolgaande kinderen en jongeren.
   • Verschillende clubs: meiden- en jongensclubs om hun hun (sociale) ontwikkeling te begeleiden en te beschermen. Wekelijkse Kinder Bijbel Club (KBC) en de (half)jaarlijkse Vakantie Bijbel Club (VBC)
   • Praktische hulp: voedselpakketten, maaltijden of medicijnen voor de allerarmsten in onze omgeving.
  • Fondsenwerving: De stichting ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door, met name, particulieren, bedrijven en kerken.
  • Beheer van vermogen: Het bestuur van Stichting Missie Gura is verantwoordelijk voor het beheren van het vermogen en het financieel ondersteunen van haar Roemeense partner Asociația Mozaic din Viață. Ook stellen zij het door de penningmeester opgestelde jaarverslag vast.
  • Besteding van het vermogen van de Stichting: De geworven gelden komen geheel ten gunste van de projecten van Stichting Missie Gura in samenwerking met Asociația Mozaic din Viață in Roemenië die passen binnen de doelstelling. Mocht er meer binnen komen dan nodig, dan zal dit resultaat het vermogen gaan vormen bij Stichting Missie Gura en ten gunste komen als buffer van toekomstige projecten ism Asociația Mozaic din Viață.
  • Beloning: de bestuursleden van Stichting Missie Gura ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

  Beleidsplan:

  Klik op de volgende link om het gehele beleidsplan te lezen:  Beleidsplan 2023

  Uitgeoefende activiteiten:

  Jaarverslag  2022

  Jaarverslag  2020 

  Jaarverslag  2018

  Jaarverslag  2017 

  Financiële verantwoordide

  Download onze Jaarrekening van 2022.

  Download onze Jaarrekening van 2021.

  Download onze Jaarrekening van 2020.

  Download onze Jaarrekening van 2019.

  Download onze Jaarrekening van 2018.

  Download onze Jaarrekening van 2017.

  Updates van Stichting Missie Gura – downloads

  Updates van Stichting Missie Gura

  Lees hier onze Updates van Stichting Missie Gura die we hebben verzonden naar een ieder die aangaf onze UPDATES te willen ontvangen. Wil je deze in de toekomst ontvangen, vul dan het formulier onderaan deze pagina.

  Update #48–Zuurstof in Roemenië en andere ontwikkelingen

  Update #47–Extra editie – Ontwikkelingen Long Covid

  Update #46–Terug (maar op een ander nest)

  Update #45–uitnodiging-voor-een-missie-gura-ontmoetingsdag

  Update #44–Een kinderrijke zomer

  Update #43–Breaking News – Verbouwing!

  Update #42–Nieuws van achter de Karpaten

  Update #41 –Laatste nieuws uit Gura van 2022

  Update #40 –Herfst nieuws uit Gura

  Update #39 –Reminder Missie Gura Ontmoetingsdag

  Update #38 –Missie Gura Ontmoetingsdag

  Update #37 –VBC 2022

  Update #36 –Update XXL

  Update #35 –Speciale editie

  Update #34 –Zet Missie Gura op je verlanglijst

  Update #33 –Klaar voor de start!

  Update #32 – Ontmoetingen in Nederland

  Update #31 –  Eindelijk weer een VBC en meer…

  Update #30 -Club van 100 – eindstand

  Korte Update #9 Missie Gura Oktober 2018

  Korte Update #8 Missie Gura Augustus 2018

  Korte Update #7 Missie Gura Augustus 2018

  Korte Update #6 Missie Gura Augustus 2018

  Korte Update #5 Missie Gura Augustus 2018

  Korte Update #4 Missie Gura Augustus 2018

  Korte Update #3 Missie Gura Juli 2018

  Korte Update #2 Missie Gura Juli 2018

  Korte Update #1 Missie Gura Juli 2018

  Update Missie Gura mei 2018

  Gebedsmail Missie Gura april 2018

  Update Missie Gura januari 2018

  Update Missie Gura december 2017

  Gebedsbericht Missie Gura december 2017

  Update Missie Gura November 2017

  Missie Gura Update oktober 2017

  Gebedsbericht Missie Gura september 2017

  Update Missie Gura Juli 2017

  Update Missie Gura- April 2017

  Voor meer informatie en contact klik hier.

   

  Ondertussen in Gura

  Sinds 1 maart 2019 wonen en werken we in Noordoost Roemenië; in het kleine stadje Gura Humorului (Goera Hoemor roe loei) valt mee toch?

  We beleven er allerlei inburgerings-avonturen die af en toe op FB zijn gepost onder de titel ‘Ondertussen in Gura’.
  Deze korte anekdotes zijn nu in een klein boekje verschenen en beschikbaar gesteld voor de liefhebbers: klik op bijgaande link.

  Ondertussen in Gura – Download PDF

  Mocht je een gedrukt exemplaar willen hebben laat het dan even weten.

  Groet, Paul & Daphne Wolters.

  Vraag onze UPDATE aan:

   Stichting Missie Gura – info

   Leer ons kennen

   Hoe het begon

   Stichting Missie Gura (ANBI) is opgericht in februari 2017. De aanleiding voor deze oprichting gaat terug naar 2011. Paul & Daphne Wolters uit Almere leerden Cézar Dumbrava kennen tijdens hun verblijf in Canada. Deze Roemeen werkte er als bouwvakker. Met het geld dat hij verdiende verbouwde hij (in zijn geboortestad Gura Humorului) een vervallen pand tot bed & breakfast. Het contact bleef en ze werden goede vrienden. Toen Cézar in maart 2016 een uitnodiging deed om de B&B te komen bezoeken, twijfelden Paul en Daphne niet en stapten in de auto.

    

   Leegte in de ogen

   Daar aangekomen bekeken ze B&B die op dat moment half gereed was gekomen, het werd prachtig, maar er was nog heel veel te doen. Tijdens hun verblijf werden Paul en Daphne diep geraakt door de leegte in de ogen van de mensen in de stad. Ook in de ogen van de kinderen. Op de terugreis werd hier veel over gesproken, en eenmaal thuis was het de jeugdwerkster van hun kerkgemeente die een volgende ‘ schakel’ bleek. Het reisverslag horende stelde zij al snel voor om met een aantal bouwlieden Cézar te gaan helpen met de B&B, en de kinderen in de stad een prachtige Vakantie Bijbel Club (VBC) te geven.

    
   Een groot feest
    
   Beide voorstellen werden in de praktijk gebracht: de eerste week van 2017 waren er 12 vrijwilligers aan het bouwen in de B&B en in de zomer van 2017 waren er 22 vrijwilligers in Gura om een prachtige VBC te houden. Veel kinderen kwamen, bijna 80 per dag uit de directe omgeving van het pand. Hun 3 maanden vakantie kreeg eindelijk een klein beetje invulling en ze genoten van het Evangelie dat in alle mogelijke vrolijke vormen werd aangeboden. Eén groot feest!
   In de winter daaropvolgend keerden we alweer enthousiast terug voor een volgende VBC in de B&B; en in de zomer van 2018 konden we zelfs 2 weken lang een VBC aanbieden. Met een heel aantal kinderen (en sommige ouders) bouwden we een relatie op; ook ontstonden er mooie contacten met de mensen van de Baptisten gemeenten in de regio, die ons vertalers en helpers brachten. 
    
   De liefde doorgeven
    
   Inmiddels is het werkbezoekje in 2016 uitgegroeid tot Stichting Missie Gura en ontdekken we zegeningen  Het bestuur bestaat uit capabele mensen die, net als Paul en Daphne, ook een stuk roeping ervaren. Ook is er inmiddels een Thuisfront Commissie om de zaken rondom Paul & Daphne te behartigen, want zij hebben biddend besloten om in Roemenië te gaan wonen. Op deze manier kunnen ze de liefde, het licht en het leven dat zij zelf van God ontvingen, het beste door gaan geven aan al die kinderen van Gura Humorului.
   Het in kaart brengen van de zorg om de kinderen (4.000 in dit stadje) ging snel maar grondig. Denk aan de afwezigheid van ouders die in het buitenland werken, de lange lege vakanties zonder faciliteiten, de mensenhandelaren die daar misbruiken van maken, enzovoort. De kinderen smachten naar veiligheid en geborgenheid.
    

   Gebouw

   De B&B werd voor een Vakantie Bijbel Club te klein; daarom werd er een te koop staand gebouw tegenover de B&B bekeken. Eenmaal binnen werd het snel duidelijk: dit pand zou ideaal zijn om niet alleen een VBC te houden, maar ook om onderdak te bieden aan heel veel activiteiten voor de kinderen en jongeren. Denk aan huiswerkbegeleiding, muziekles, praatgroepjes, workshops, Engelse les, bidstonden, etc. Maar ook voor buurtbewoners is er straks een mogelijkheid om op gezette tijden binnen te lopen voor koffie en een goed gesprek. Kortom: met de ‘inventarisatie’ van allerlei noden onder de kinderen, kwam bijna tegelijkertijd een prachtig onderdak voor de leniging van al die noden in beeld! We noemen het ook wel ‘gereedschap’.
    
   Door een wonder werd het mogelijk om in oktober 2018 een aanbetaling te doen en startte het proces van aankoop. In maart 2019 de aankoop van 75% van het complex gerealiseerd en in april 2020 de rest. Het gebouw moet worden aangepast aan de wensen voor het gebruik. Onder leiding van een Roemeense architect.
    
   Verhuizen
    
   Het pand is zo groot, dat Paul en Daphne er nu werken én wonen. Een grote stap om alles achter te laten, met name hun vier volwassen kinderen en een prachtige kleindochter, maar een stap die ze biddend hebben genomen als antwoord op Gods roepstem. Een stap die het leven intensief maakt, maar ook intensief goed. De verwondering en dankbaarheid voor al deze ontvangen mogelijkheden groeit dan ook.
    
   Powered by Wolters web services | Copyright © 2024 Missie Gura