Stichting Missie Gura- ANBI status

Stichting Missie Gura ANBI status

Stichting Missie Gura voldoet aan de ANBI status eisen: De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s.

ANBI-Stichting Missie Gura

Dit betekent voor ons als Stichting Missie Gura dat wij moeten voldoen aan publicatie van door de Belastingdienst bepaalde gegevens. Voor jou betekent het dat meer zichtbaar wordt wat wij doen, hoe wij het doen, hoe wij met onze financiën omgaan etc.

Tenaamstelling:

Stichting Missie Gura

Postadres:

Stichting Missie Gura

Hendrik Werkmanstraat 114,

1328 DP Almere

 

RSIN: 8573 13 976
KvK: 68127200

Bestuurssamenstelling:

Paul Wolters, Voorzitter

Kees de Vries, Penningmeester

Rina Bulsink, Secretaris

Arie de Vries, Algemeen bestuurslid

Daphne Wolters, Algemeen bestuurslid

 

Beloningsbeleid:

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Doelstelling:

Het ondersteunen van de plaatselijke christelijke gemeenten en christenen om het evangelie bekend te maken onder de bewoners van Gura Humorului (Roemenië) en omgeving.

Beleidsplan:

Klik op de volgende link om het beleidsplan te lezen:  Beleidsplan 2017

Uitgeoefende activiteiten:

De stichting is per 21-02-2017 opgericht. Het jaarverslag zal in april  2018 worden gepubliceerd.

Financiële verantwoording:

De stichting is per 21-02-2017 opgericht.

Download onze Jaarrekening van 2017.

Het financiële jaarverslag zal in april  2018 worden gepubliceerd.