Stichting Missie Gura- ANBI status

Stichting Missie Gura ANBI status

Stichting Missie Gura voldoet aan de ANBI status eisen: De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s.

ANBI-Stichting Missie Gura

Dit betekent voor ons als Stichting Missie Gura dat wij moeten voldoen aan publicatie van door de Belastingdienst bepaalde gegevens. Voor jou betekent het dat meer zichtbaar wordt wat wij doen, hoe wij het doen, hoe wij met onze financiën omgaan etc.

Tenaamstelling:

Stichting Missie Gura

RSIN: 8573 13 976
KvK: 68127200

Postadres:

Stichting Missie Gura

Christinastraat 41, 8322 GR Urk

Telefoon:

(06) 219 67 610 Paul Wolters

(06) 505 565 79  Kees de Vries

Bestuurssamenstelling:

Paul Wolters, Voorzitter

Kees de Vries, Penningmeester

Margreet Baak, Secretaris, kinderwerk

Arie de Vries, Algemeen bestuurslid, kinderwerk

Beloningsbeleid:

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Doelstelling:

Het ondersteunen van de plaatselijke christelijke gemeenten en christenen om het evangelie bekend te maken onder de bewoners van Gura Humorului (Roemenië) en omgeving.

Beleidsplan:

Klik op de volgende link om het beleidsplan te lezen:  Beleidsplan 2017

Uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag 2020

Jaarverslag  2018

Jaarverslag  2017 

Financiële verantwoording:

Download onze Jaarrekening van 2020

Download onze Jaarrekening van 2019.

Download onze Jaarrekening van 2018.

Download onze Jaarrekening van 2017.

Deel en help ons helpen