Stichting Missie Gura- ANBI status

Stichting Missie Gura ANBI status

Stichting Missie Gura voldoet aan de ANBI status eisen: De verstrekking van informatie door goede doelen via internet wordt met ingang van 1 januari 2014 een wettelijke voorwaarde voor het behoud of de verkrijging van de ANBI-status. Vanuit publieksbelang wordt meer (gratis) transparantie geëist van de ANBI’s.

ANBI-Stichting Missie Gura

Dit betekent voor ons als Stichting Missie Gura dat wij moeten voldoen aan publicatie van door de Belastingdienst bepaalde gegevens. Voor jou betekent het dat meer zichtbaar wordt wat wij doen, hoe wij het doen, hoe wij met onze financiën omgaan etc.

Tenaamstelling:

Stichting Missie Gura

RSIN: 8573 13 976

KvK: 68127200

Ingangsdatum ANBI status: 21-02-2017

Emailadres: info@missiegura.nl

Postadres:

Stichting Missie Gura

Paltrokmolen 6, 8311 BK, Espel

Telefoon:

(06) 219 67 610  Paul Wolters (Veldwerker)

(06) 505 565 79  Kees de Vries (penningmeester)

Bestuurssamenstelling:

Peter Bas Oosthoek, Voorzitter

Kees de Vries, Penningmeester

Margreet Baak, Secretaris

Arie de Vries, Algemeen bestuurslid

Paul Wolters, Algemeen bestuurslid– zonder stemrecht bij financiële zaken

Hoofdpunten Beleidsplan 2023 – 2025 Stichting Missie Gura

 • Visie: Wij verlangen ernaar dat de samenleving in Gura Humorului en omgeving zich zal gaan kenmerken door geestelijke, sociale en fysieke ontwikkeling. Dat de mensen, beginnend bij de kinderen, een leven leiden vanuit een (herstelde) relatie van liefde met God.
 • Missie: Wij willen de liefde van God vormgeven door middel van educatieve programma’s, sociale hulp en diverse activiteiten om de lokale gemeenschap te ondersteunen.
 • Primaire doel: Wij geven Gods roeping gestalte in de vorm van, zowel praktische-, als geestelijke hulp, met name gericht op kinderen. Het primaire doel is om voornamelijk kansarme kinderen een zo goed mogelijke start van hun leven te geven.
 • Secundaire doel: praktische en geestelijke steun bieden aan degenen in en rondom Gura Humorului die het nodig hebben: de allerarmsten, de verstotenen, de zieken, eenzamen en vluchtelingen.
 • Gemeenschapsvorming: Wij stimuleren liefdevolle bewogenheid en gemeenschapsvorming, die beiden een instrument zijn in het maken van een ‘mozaïek van het leven’.
 • Stichting Missie Gura zorgt voor het werven van fondsen in NL om zo het werk van de Roemeense stichting, ‘Asociația Mozaic din Viață’ (Mozaïek van het Leven), mogelijk te maken.
 • Gebouw: Om het werk van Mozaic din Viață mogelijk te maken, wordt het gebouw aan Strada Stefan cel Mare 59 in Gura Humorului geschikt gemaakt. In 2023 zal de renovatie van het gebouw plaatsvinden olv een ervaren architect. Voor de renovatie is een lening ontvangen van vrienden van de stichting. Voor het terugbetalen van de renovatielening, wordt donateurs aangeboden om gebruik te maken van de Periodieke Gift, de speciale ANBI-regeling van de Belastingdienst.
 • Geplande activiteiten:

  • Begin 2024 wordt er in het gerenoveerde pand een geaccrediteerde Roemeense kleuterschool geopend. Zo kunnen wij de kinderen een zo goed mogelijke start in het leven te geven.
  • After Schoolprogramma: op verschillende vormen wordt bij- en nascholing aangeboden voor schoolgaande kinderen en jongeren.
  • Verschillende clubs: meiden- en jongensclubs om hun hun (sociale) ontwikkeling te begeleiden en te beschermen. Wekelijkse Kinder Bijbel Club (KBC) en de (half)jaarlijkse Vakantie Bijbel Club (VBC)
  • Praktische hulp: voedselpakketten, maaltijden of medicijnen voor de allerarmsten in onze omgeving.
 • Fondsenwerving: De stichting ontvangt haar inkomsten door middel van giften. Deze giften worden gegeven door, met name, particulieren, bedrijven en kerken.
 • Beheer van vermogen: Het bestuur van Stichting Missie Gura is verantwoordelijk voor het beheren van het vermogen en het financieel ondersteunen van haar Roemeense partner Asociația Mozaic din Viață. Ook stellen zij het door de penningmeester opgestelde jaarverslag vast.
 • Besteding van het vermogen van de Stichting: De geworven gelden komen geheel ten gunste van de projecten van Stichting Missie Gura in samenwerking met Asociația Mozaic din Viață in Roemenië die passen binnen de doelstelling. Mocht er meer binnen komen dan nodig, dan zal dit resultaat het vermogen gaan vormen bij Stichting Missie Gura en ten gunste komen als buffer van toekomstige projecten ism Asociația Mozaic din Viață.
 • Beloning: de bestuursleden van Stichting Missie Gura ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Beleidsplan:

Klik op de volgende link om het gehele beleidsplan te lezen:  Beleidsplan 2023

Uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag  2022

Jaarverslag  2020 

Jaarverslag  2018

Jaarverslag  2017 

Financiële verantwoordide

Download onze Jaarrekening van 2023.

Download onze Jaarrekening van 2022.

Download onze Jaarrekening van 2021.

Download onze Jaarrekening van 2020.

Download onze Jaarrekening van 2019.

Download onze Jaarrekening van 2018.

Download onze Jaarrekening van 2017.

Deel en help ons helpen
Powered by Wolters web services | Copyright © 2024 Missie Gura