Geef en steun Missie Gura

Geef en steun Missie Gura

Voor de stichting en haar werk is gebed de basis, het startpunt. Van daaruit doen we alles wat we kunnen. Het allereerste gebed luidde 6 jaar geleden, toen we nog niet wisten van een missie: ‘Heer, we zijn niet geschikt maar wel beschikbaar.’ 
Zonder gebed is er geen Missie Gura. Bid je mee?
 

U kunt ons verder op weg helpen met een donatie, dat zult u begrijpen. Om de besteding van een donatie doelgericht te maken, splitsen we deze in vier opties:

• Een gift voor ons nieuwe gebouw (verbouwing en gebruiksklaar maken) • Ondersteuning van Paul & Daphne • De komende Zomer Vakantie Bijbel Club en de Kinder- en Tienerprojecten • Of een algemene gift die de stichting naar eigen inzicht mag besteden. Stichting Missie Gura heeft de ANBI-status. 

Help ons helpen?

Help ons helpen en doneer voor het verbouwing gebouw, Paul & Daphne, Kind en tienerprojecten of Algemeen. zie hieronder voor meer informatie over onze doelen en projecten.

NL15 INGB 0007 7030 05 t.n.v. Stichting Missie Gura onder vermelding van de bestemming van je gift. Bedankt!

Onze doelen

Club van 100 • Renovatie van de workshop- en lesruimten

Gebouw - verbouwingskosten

100% van het gebouw, dat aan de missiewerk ter beschikking wordt gesteld, is in het bezit van Paul en Daphne en kunnen we beginnen met de verbouwing. Maar eerst gaan we aan de slag met fondsenwerving. Het wordt een prachtig stuk ‘gereedschap’ om Gods werk voor de kinderen in Gura onderdak te gaan bieden. Geeft u ook? 

Binnenkort kunt u hier meer informatie vinden over de plannen. 

Paul & Daphne Wolters

Medio februari 2019 zijn Paul & Daphne verhuisd naar Gura Humorului om in het  pand te werken en te wonen. Ze initiëren, coördineren en faciliteren het missie-werk. Help mee om hen ook financieel de handen vrij te krijgen voor hun werk; denk aan een (kleine) maandelijkse ondersteuning.

 

Heb je vragen of een opmerking? Neem dan contact met ons op.

 

    Deel en help ons helpen
    Powered by Wolters web services | Copyright © 2024 Missie Gura