Geef en steun Missie Gura

Geef en steun Missie Gura

Steun ons werk!

NL15 INGB 0007 7030 05 t.n.v. Stichting Missie Gura

onder vermelding van de bestemming van je gift. Bedankt!

Voor de stichting en haar werk is gebed de basis, het startpunt. Van daaruit doen we alles wat we kunnen. Het allereerste gebed luidde 6 jaar geleden, toen we nog niet wisten van een missie: ‘Heer, we zijn niet geschikt maar wel beschikbaar.’ 
Zonder gebed is er geen Missie Gura. Bid je mee?
 

U kunt ons verder op weg helpen met een donatie, dat zult u begrijpen. Om de besteding van een donatie doelgericht te maken, splitsen we deze in vier opties:

• Een gift voor ons nieuwe gebouw (verbouwing en gebruiksklaar maken) • Ondersteuning van Paul & Daphne • De komende Zomer Vakantie Bijbel Club en de Kinder- en Tienerprojecten • Of een algemene gift die de stichting naar eigen inzicht mag besteden. Stichting Missie Gura heeft de ANBI-status. 

Onze doelen

Club van 100 • Renovatie van de workshop- en lesruimten

mogelijk onderdak voor 4000 kinderen

Gebouw - verbouwingskosten

100% van het gebouw, dat aan de missiewerk ter beschikking wordt gesteld, is nu in het bezit van Paul en Daphne en kunnen we beginnen met de verbouwing. Maar eerst gaan we aan de slag met fondsenwerving. Het wordt een prachtig stuk ‘gereedschap’ om Gods werk voor de kinderen in Gura onderdak te gaan bieden. Geeft u ook? 
 
 

Paul & Daphne Wolters

Medio februari 2019 zijn Paul & Daphne verhuisd naar Gura Humorului om in het  pand te werken en te wonen. Ze zullen het missie-werk initiëren, coördineren en faciliteren. Help mee om hen ook financieel de handen vrij te krijgen voor hun werk; denk aan een (kleine) maandelijkse ondersteuning. 

Kind- en tienerprojecten

Het kinderwerk is momenteel in opzet fase. we zijn natuurlijk afhankelijk van de wet- en regelgeving in Roemenië. Net voor het uitbreken van Corona (in maart 2020 startten we met een mooie wekelijkse Kinder Bijbel Club en het ontwikkelen van diverse Kinder- en Tienerprojecten, maar helaas… we moesten alles stopzetten.

Zodra het mogelijk was hebben we een Zomer Vakantie Bijbel Club gehouden ( in juli 2021 en starten met de wekelijkse Kinder Bijbel Club, workshops in de gerenoveerde bijgebouw (Club van 100!) en in de toekomst de AfterSchool.

We nemen ook de tijd om het werk goed op te zetten met behulp van Roemeense- en hopelijk ook Nederlandse vrijwilligers. Wilt je hierover meer weten? neem dan contact met ons op.

Help ons helpen?

Dit kan gemakkelijk door het donatie formulier hier onder in te vullen. Ook voor het geven van een maandelijkse bijdrage kunt u gebruik maken van het onderstaande donatie formulier.

Help ons helpen en doneer voor het verbouwing gebouw, Paul & Daphne, Kind en tienerprojecten of Algemeen.

Alvast van harte dank daarvoor!

Donatie formulier

Bedrag 

Heb je vragen of een opmerking? Neem dan contact met ons op.

Doneren aan de VBC in Gura Humorului

Deel en help ons helpen