Stichting Missie Gura – info

Stichting Missie Gura

 

ANBI-Stichting Missie Gura

 

 

 

 

Donaties:

NL15 INGB 0007 7030 05  t.n.v. Stichting Missie Gura

Postadres:

Stichting Missie Gura

Hendrik Werkmanstraat 114,

1328 DP Almere

RSIN: 857313976
KvK: 68127200

Bestuurssamenstelling:

 

Paul Wolters, Voorzitter

Kees de Vries, Penningmeester

Rina Bulsink, Secretaris

Arie de Vries, Algemeen bestuurslid

Daphne Wolters, Algemeen bestuurslid

 

Beloningsbeleid:

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Doelstelling:

Het ondersteunen van de plaatselijke christelijke gemeenten en christenen om het evangelie bekend te maken onder de bewoners van Gura Humorului (Roemenië) en omgeving.

Beleidsplan:

Klik op de volgende link om het beleidsplan te lezen:  Beleidsplan 2017

Uitgeoefende activiteiten:

De stichting is per 21-02-2017 opgericht. Het jaarverslag zal begin 2018 worden gepubliceerd.

Financiële verantwoording:

De stichting is per 21-02-2017 opgericht. Het financiële jaarverslag zal begin 2018 worden gepubliceerd.