Stichting Missie Gura – info

Leer ons kennen

Hoe het begon

Stichting Missie Gura (ANBI) is opgericht in februari 2017. De aanleiding voor deze oprichting gaat terug naar 2011. Paul & Daphne Wolters uit Almere leerden Cézar Dumbrava kennen tijdens hun verblijf in Canada. Deze Roemeen werkte er als bouwvakker. Met het geld dat hij verdiende verbouwde hij (in zijn geboortestad Gura Humorului) een vervallen pand tot bed & breakfast. Het contact bleef en ze werden goede vrienden. Toen Cézar in maart 2016 een uitnodiging deed om de B&B te komen bezoeken, twijfelden Paul en Daphne niet en stapten in de auto.

 

Leegte in de ogen

Daar aangekomen bekeken ze B&B die op dat moment half gereed was gekomen, het werd prachtig, maar er was nog heel veel te doen. Tijdens hun verblijf werden Paul en Daphne diep geraakt door de leegte in de ogen van de mensen in de stad. Ook in de ogen van de kinderen. Op de terugreis werd hier veel over gesproken, en eenmaal thuis was het de jeugdwerkster van hun kerkgemeente die een volgende ‘ schakel’ bleek. Het reisverslag horende stelde zij al snel voor om met een aantal bouwlieden Cézar te gaan helpen met de B&B, en de kinderen in de stad een prachtige Vakantie Bijbel Club (VBC) te geven.

 
Een groot feest
 
Beide voorstellen werden in de praktijk gebracht: de eerste week van 2017 waren er 12 vrijwilligers aan het bouwen in de B&B en in de zomer van 2017 waren er 22 vrijwilligers in Gura om een prachtige VBC te houden. Veel kinderen kwamen, bijna 80 per dag uit de directe omgeving van het pand. Hun 3 maanden vakantie kreeg eindelijk een klein beetje invulling en ze genoten van het Evangelie dat in alle mogelijke vrolijke vormen werd aangeboden. Eén groot feest!
In de winter daaropvolgend keerden we alweer enthousiast terug voor een volgende VBC in de B&B; en in de zomer van 2018 konden we zelfs 2 weken lang een VBC aanbieden. Met een heel aantal kinderen (en sommige ouders) bouwden we een relatie op; ook ontstonden er mooie contacten met de mensen van de Baptisten gemeenten in de regio, die ons vertalers en helpers brachten. 
 
De liefde doorgeven
 
Inmiddels is het werkbezoekje in 2016 uitgegroeid tot Stichting Missie Gura en ontdekken we zegeningen  Het bestuur bestaat uit capabele mensen die, net als Paul en Daphne, ook een stuk roeping ervaren. Ook is er inmiddels een Thuisfront Commissie om de zaken rondom Paul & Daphne te behartigen, want zij hebben biddend besloten om in Roemenië te gaan wonen. Op deze manier kunnen ze de liefde, het licht en het leven dat zij zelf van God ontvingen, het beste door gaan geven aan al die kinderen van Gura Humorului.
Het in kaart brengen van de zorg om de kinderen (4.000 in dit stadje) ging snel maar grondig. Denk aan de afwezigheid van ouders die in het buitenland werken, de lange lege vakanties zonder faciliteiten, de mensenhandelaren die daar misbruiken van maken, enzovoort. De kinderen smachten naar veiligheid en geborgenheid.
 

Gebouw

De B&B werd voor een Vakantie Bijbel Club te klein; daarom werd er een te koop staand gebouw tegenover de B&B bekeken. Eenmaal binnen werd het snel duidelijk: dit pand zou ideaal zijn om niet alleen een VBC te houden, maar ook om onderdak te bieden aan heel veel activiteiten voor de kinderen en jongeren. Denk aan huiswerkbegeleiding, muziekles, praatgroepjes, workshops, Engelse les, bidstonden, etc. Maar ook voor buurtbewoners is er straks een mogelijkheid om op gezette tijden binnen te lopen voor koffie en een goed gesprek. Kortom: met de ‘inventarisatie’ van allerlei noden onder de kinderen, kwam bijna tegelijkertijd een prachtig onderdak voor de leniging van al die noden in beeld! We noemen het ook wel ‘gereedschap’. 
 
Door een wonder werd het mogelijk om in oktober 2018 een aanbetaling te doen en startte het proces van aankoop. In maart 2019 werd de aankoop van 75% van het complex gerealiseerd en in april 2020 de rest. Het gebouw moet worden aangepast aan de wensen voor het gebruik. Onder begeleiding van een architect worden de definitieve verbouwplannen gemaakt.
 
Verhuizen
 
Het pand is zo groot, dat Paul en Daphne er kunnen werken én wonen. Een grote stap om alles achter te laten, met name hun vier volwassen kinderen en eerste kleindochter, maar een stap die ze biddend namen als antwoord op Gods roepstem. Een stap die het leven intensief maakt, maar ook intensief goed. De verwondering en dankbaarheid voor al deze ontvangen mogelijkheden groeit dan ook. In februari 2019 is de verhuizing werkelijkheid geworden en zijn Paul en Daphne officieel naar Roemenië geëmigreerd.
 

Stichting Missie Gura

ANBI-Stichting Missie Gura

Donaties:

NL15 INGB 0007 7030 05  t.n.v. Stichting Missie Gura

RSIN: 857313976
KvK: 68127200

Postadres:

Stichting Missie Gura

Christinastraat 41, 8322 GR Urk

Telefoon: 

(06) 219 67 610  Paul Wolters ( in Roemenië)

(06) 505 565 79  Kees de Vries ( Penningmeester)

Bestuurssamenstelling:

Paul Wolters,  Voorzitter

Kees de Vries, Penningmeester

Margreet Baak, Secretaris, kinderwerk

Arie de Vries, Algemeen bestuurslid, kinderwerk

 

Beloningsbeleid:

Leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging. Ook worden geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt.

Doelstelling:

Het ondersteunen van de plaatselijke christelijke gemeenten en christenen om het evangelie bekend te maken onder de bewoners van Gura Humorului (Roemenië) en omgeving.

Beleidsplan:

Klik op de volgende link om het beleidsplan te lezen:  Beleidsplan 2017

Uitgeoefende activiteiten:

Jaarverslag 2020

Jaarverslag  2018

Jaarverslag  2017 

Financiële verantwoording:

Download onze Jaarrekening van 2020.

Download onze Jaarrekening van 2019.

Download onze Jaarrekening van 2018.

Download onze Jaarrekening van 2017.

Deel en help ons helpen